Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCüneyt Koyuncu
dc.contributor.authorDuygu Şahan
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:05Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJeE5EQXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/963
dc.description.abstractGelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bankacılık sektörü finansal sektörün en önemli bileşenidir. Yakın zamanda ekonomik konjonktürdeki iyileşmeler ve bankacılık sektöründe sağlanan olumlu gelişmeler Türk bankacılık sektörünün cazibesini artırmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak, sektör içindeki yabancı banka varlıkları ciddi bir yükselme eğilimi göstermiştir. Sektöre yabancı sermaye girişinin hızla artması, yabancı bankaların ülke ekonomisini ve ulusal bankacılık sektörünü nasıl etkileyeceği sorusunu gündeme getirmiştir. Bu nedenle çalışmada yabancı banka girişlerinin yatırımlar ve GSMH üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. 1981-2007 yıl aralığında Türk bankacılık sektörü toplam varlıkları içindeki yabancı banka varlık payı ve sektörün toplam kredileri içinde yabancı banka kredilerinin yatırımlar ve GSMH üzerindeki etkisi regresyon analizi yardımıyla incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda yabancı bankaların yatırımlar ve GSMH üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractAs in other developing countries, in Turkey the banking sector constitutes the most important component of the financial sector. Recent positive improvements in the economic conjuncture and banking sector have increased the attractiveness of the Turkish banking sector. In parallel to these developments, the assets of foreign banks within the sector have shown a significant upward movement. The rapid increase in the entry of foreign capital to the sector has raised the question of how foreign banks will affect the national economy and the domestic banking sector. Therefore, in this study, the effect of the entries of foreign banks on investments and GNP has been assessed. In the period of 1981-2007, effect of the share of foreign bank assets in Turkish banking sector’s total assets and the share of foreign bank loans in the sector's total loans on investment and GNP have been analyzed by means of the regression analyses. Based on the results of the analyses, it is found that foreign banks have positive impacts on investments and GNP.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleTürkiye'de yabacı bankaların varlığının yatırım ve GSMH üzerindeki etkisinin analizien_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue30en_US
dc.identifier.startpage259en_US
dc.identifier.endpage270en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record