Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNiyazi Kurnaz
dc.contributor.authorTansel Çetinoğlu
dc.contributor.authorİsmail Yaşa
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:05Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-1825
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJME9USTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/964
dc.description.abstractDengeli ölçüm kartı; 1990'lı yıllarda ortaya çıkan ve kaynaklarına göre daha radikal görüşlere sahip tir stratejik planlama ve yönetim sistemidir. Dengeli ölçüm kartı yaklaşımı, bir organizasyonun yönetim bilgi sisteminin tüm boyutlarının bütünleştirilmesini sağlamakta ve yöneticilerin işletme veya kurumlarını değerlendirme tarzlarıyla zaman ve kaynaklarını kullanış şekillerini etkilemektedir. Dengeli ölçüm kartının uygulanmasına, işletme veya kurumun verilerine göre misyonunun, vizyonunun ve stratejisinin belirlenmesiyle başlanır. Daha sonra; finansal, müşteri, iç süreçler ve öğrenme ve gelişme boyutları tanımlanır. Bu boyutlar doğrultusunda strateji haritası oluşturulur ve performans göstergeleri belirlenir. Son olarak, bu adımların dört boyutta değerlendirilmesiyle dengeli ölçüm kartının uygulanması tamamlanır. Çalışmada, dengeli ölçüm kartı kavramı ve yerel yönetimlerde dengeli ölçüm kartının uygulanmasına ihtiyaç duyulma nedenleri açıklandıktan sonra dengeli ölçüm kartının Kütahya Belediyesinde uygulamasına yönelik bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe Balanced Scorecard is a strategic planning and management system which emerged in 1990's having more radical approaches compared to previously argued views. The Balanced Scorecard approach that provides the integration of all dimensions of an organization's management information system influences managers' method of evaluating their companies or institutions as well as their use of time and productive resources. The implementation of Balanced Scorecard starts with determining the mission, vision and strategy of an organization or institution in view of its data. In the next stage, the financial, customer, internal processes learning/development dimensions are defined. Then, a strategy roadmap is established in line with these dimensions and, performance indicators are determined. With the evaluation of these stages from the perspective of the said four dimensions, the implementation of balanced Score-card is completed. In this study, after the concept of Balanced Scorecard and the reasons for the need for the adoption of the Balanced Scorecard approach in local administrations have been explained, a field survey on the application of this model in Kütahya Municipality has been conducted.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.titleYerel yönetimlerde performans değerlendirmesi için dengeli ölçüm kartının kullanılması: Kütahya belediyesinde bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeUse of balanced scorecard for performance evaluation in local administrations: A practice in Kütahya municipalityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇağdaş Yerel Yönetimleren_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record