Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMetin Saraçoğlu
dc.contributor.authorCengiz Duran
dc.contributor.authorErcan Taşkın
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:05Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:05Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBMk5UazBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/966
dc.description.abstractBu çalışmada, girişimcilikle girişimciliği etkileyen yaratıcılığın üç boyutu olan birey, süreç ve ürün arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Yaratıcı girişimciler; iç kontrol odağına sahip, yatay düşünmeye yatkın, kontrolden kaçınan, risk alan, sağ beynini daha çok kullanan ve daha fazla şey bilme iştahı olan kişilerdir. Yaratıcılık süreci; tesadüfü olarak bir buluş veya fikrin bulunması yada probleme ait işletme içindeki ve dışındaki bilginin toplanması ve değerlendirilmesi, mevcut bilgiyle problemin ve çözüm alternatiflerin tanımlanması, problemin çözülmesi, bulunan çözümün uygulamaya konmasıyla ilgilidir. Ürün yada fikrin yaratıcılığı; ürün yada fikrin orijinalitesi, mümkünlüğü ve kullanıma uygunluğuyla değerlendirilir. Bir fikrin yada ürünün mevcut paradigmayı değiştirebilme derecesinin o ürünün yada fikrin yaratıcılık boyutunu (orijinalite durumunun) arttırdığı da söylenebilir.en_US
dc.description.abstractIn this study, It was investigated entrepreneurship and effecting entrepreneurship creativity which is related to entrepreneur personality, creative process and creative product. We find the result of this investigation: Creative entrepreneur’s traits includes “lateral thinking” internal locus of control”, risk taking, remote control, prone to using the right of hemisphere”. “appetitive power of learning”. Creative process is: to find inventions and the idea by chance or to generate and evaluate information internal and external business related to problem, to identify intuitive alternatives, to solve the problem and to implement solution. Creative product or idea is measured by their degree of originality, feasibility or fitness. Product or idea, which changes current paradigm, increases creativity and originality.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleGirişimcilikte yaratıcılığın üç boyutu: Birey,süreç ve ürünen_US
dc.title.alternativeEntrepreneurship creativity's three dimensions: Person,process and producten_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage14en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record