Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAtila Dorum
dc.contributor.authorYılmaz Koçak
dc.contributor.authorBülent Yılmaz
dc.contributor.authorAli Uçar
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:07Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:07Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1300-1884
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFeU9ETXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/974
dc.description.abstractBu çalışmada, referans (PÇ) ve uçucu kül katkılı çimentonun (UKKÇ) yüzey etkileşim mekanizmaları araştırılmıştır. PÇ, uçucu kül (UK) ve UKKÇ’nin fiziksel, kimyasal, mineralojik ve mekanik özelliklerinin yanı sıra UK-PÇ tanelerinin elektrokinetik potansiyelleri (zeta potansiyel) belirlenmiştir. PÇ ve UK ile hazırlanan çimento pastaları 2, 7 ve 28 gün küre tabi tutulmuştur. Bu pastaların, hidratasyon sırasında mineralojik yapısını ve faz gelişimini belirlemek için termal analiz (DTA ve TG), X-ışınları difraksiyonu (XRD) ve fourier transformlu kızılötesi spektroskopisi (FT-IR) analizleri yapılmıştır. Ayrıca 28 günlük mikro yapıları taramalı elektron mikroskop (SEM) ile belirlenmiş ve harç numuneleri, dayanım testleri yapılarak incelenmiştir. UK; su ihtiyacını ve priz süresini arttırırken, hidratasyon süresince açığa çıkan portlandit (Ca(OH)2) miktarını azaltmıştır. Ayrıca UK, PÇ’ye göre farklı elektrokinetik davranışlar ve yüzey özellikleri göstermiştir. Bu farklılıklar harç örneklerinin dayanımlarını etkilemiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, surface interaction mechanisms of the reference (OPC) and fly ash blended cements (FAC) were investigated. The physical, chemical, mineralogical and mechanical properties of OPC, fly ash (FA) and FAC, as well as the electrokinetic potentials (zeta potential) of FA-OPC particles were examined. After cement pastes were prepared with OPC and FA, they were water-cured for 2, 7 and 28 days. The pastes were made using X-ray diffraction (XRD), differential thermal analysis (DTA) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) in order to determine their mineralogical composition and the determination of the phases developed during the hydration. Furthermore by scanning electron microscope (SEM) 28 days microstructures of pastes were determined and mortars were examined following strength tests. While the addition of FA has increased the setting time and the amount of water demand, amount of portlandit (Ca (OH)2) decreased during the hydration. Moreover FA has shown different electrokinetic behaviors and surface features compared to OPC. These variations effected on compressive strength of mortar samples.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleUçucu kül katkılı çimento hidratasyonuna elektrokinetik özelliklerin etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of electrokinetic spesification features to hydration development in fly ash blended cementen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage449en_US
dc.identifier.endpage457en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record