Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHüseyin Altay
dc.contributor.authorFatih Çelebioğlu
dc.contributor.authorAli Şen
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:09Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:09Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBMk5ESTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/987
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Türkiye’nin ihracat, ithalat ve genel olarak dış ticaret ilişkilerini yoğunlaşma kapsamında incelemektir. Bu amaç doğrultusunda da Türkiye’nin ticari ilişkilerini belirleyen temel faktörlere ulaşmak hedeflenmektedir. İhracat ve İthalat Yoğunluk Endekslerinin kullanıldığı çalışma toplam 68 ülkeye ait 2000 ile 2007 yılları arasındaki verileri kapsamaktadır. Elde edilen sonuçlar ise, Türkiye’nin; ticari anlaşmalar yanında ortak sınır, dil, tarih, kültür ve geleneksel bağların bulunduğu ülkelerle karşılıklı olarak daha yoğunlaşmış ticari ilişkiler gerçekleştirdiğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this paper is to investigate in scope of intensively export, import and generally foreign commercial relations of Turkey. For this purpose, to reach the basic factors that determine Turkey's commercial relations are being aimed. The study that being used Export and Import Intensity Index is including data set in period of 2000-2007 for 68 countries. The results are showing that in addition to international trade agreements, Turkey’s commercial relations is more intensively actualizing with countries that have common border, language, history, culture and traditional ties.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleTicari yoğunlaşma kapsamında Türkiye'nin küresel ölçekli dış ticaret analizien_US
dc.title.alternativeThe analysis of Turkey's global scale foreign trade in scope of trade intensivelyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue26en_US
dc.identifier.startpage161en_US
dc.identifier.endpage172en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record