Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaraduman, Ayşe
dc.contributor.authorYılmaz, Öznur
dc.contributor.authorTüzün, Emine H.
dc.contributor.authorGünel, Kerem Mintaze
dc.contributor.authorAras, Bahar
dc.contributor.authorMutlu, Akmel
dc.contributor.authorTarsuslu, Tülay
dc.contributor.authorAras, Özgen
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:10Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:10Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1300-8757*
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBM09UYzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/989
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, nöromusküler hastalığı (NMH) olan çocuklar ile serebral palsili (SP) çocukların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerini (HRQoL) karşılaştırmak amacıyla planlandı. Gereç ve yöntem: Yaşları 5-18 yaş arasında değişen, 61 serebral palsili çocuk ve 50 NMH’li olan çocuk çalışmaya alındı. Olguların özellikleri kaydedildi. Yaşam kalitesi Çocuk Sağlık Anketi Aile Formu 50 (CHQ- PF50) kullanılarak değerlendirildi. Çocukların fonksiyonel seviyeleri Barthel İndeksi ile değerlendirildi. Sonuçlar: Gruplar arasında, CHQ-PF50’nin alt skalaları olan genel sağlık algılaması, ailesel etki-emosyonel ve ailesel etki-zaman skorlarında anlamlı fark bulundu (p<0.05). NMH’li çocuklar ile SP’li çocukların HRQoL’leri, CHQ-PF50’nin bazı alt skalalarında fark gösterdi (p<0.05). NMH’li olan çocukların genel sağlık algılaması, ailesel etki-emosyonel ve ailesel etki-zaman skorları SP’li çocuklarla karşılaştırıldığında daha kötüydü. Tartışma: Pediatrik grupta SP ve NMH’li çocukların ve ailelerin yaşam kaliteleri farklı şekillerde etkilenir. Kronik süreçte her iki grubun hastalığa ait özellikleri tedavi programlarının planlanması ve takipte dikkatle ele alınmalıdır.en_US
dc.description.abstractPurpose: This study aimed to compare health-related quality of life (HRQoL) between children with cerebral palsy (CP) and neuromuscular diseases (NMD). Material and methods: A total of 61 children with CP and 50 children with NMD, ages ranged from 5-18 years participated in this study. Patients&amp;#8217; and parents&amp;#8217; characteristics were recorded. The HRQoL was assessed using the Child Health Questionnaire Parent Form 50 (CHQ-PF50). The children&amp;#8217;s functional level was assessed using Barthel Index. Results: There were statistically significant differences between the groups in the scores of the general health perceptions, parental impact-emotional and parental impact- time subscales of the CHQ-PF50 (p&lt;0.05). Children with CP and with NMD showed different patterns of HRQoL in terms of some subscales of the CHQ-PF50 (p&lt;0.05). General health perception and parental impact-emotional and parental impact-time scores of children with NMD were worse than those with CP. Conclusion: In the pediatric group, quality of life of the children and their families affected differently in children with CP and NMD. Specific characteristics of both diseases should be taken into consideration while planning treatment programs and during followups.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectNöromusküler Hastalıklaren_US
dc.subjectSerebral Palsien_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectÖzürün Değerlendirilmesien_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.titleA comparison of quality of life in children with cerebral palsy and neuromuscular diseasesen_US
dc.title.alternativeSerebral palsi ve nöromusküler hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesinin karşılaştırılmasıen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalFizyoterapi Rehabilitasyonen_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage3en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record